08/06/2022
Συνάντηση στα γραφεία της Ένωσης με εκπροσώπους του UK Department for International Trade (DIT)
Συνάντηση στα γραφεία της Ένωσης με εκπροσώπους του UK Department for International Trade (DIT)
Photo from the meeting of 7/6/2022 at the Association’s building in Piraeus with representatives of the UK Department for International Trade (DIT), regarding funding options for building new vessels.
Share: