Τεχνητή νοημοσύνη, προηγμένη ρομποτική, “αυτόνομο σμήνος ρυμουλκών” στα λιμάνια και στη ναυτιλία μικρών αποστάσεων – Το πρόγραμμα MOSES

Τεχνητή νοημοσύνη, προηγμένη ρομποτική, “αυτόνομο σμήνος ρυμουλκών” στα λιμάνια και στη ναυτιλία μικρών αποστάσεων – Το πρόγραμμα MOSES

Π. Ξηρά­δά­κης: Στη­ρί­ζου­με το πρό­γραμ­μα MOSES και τις “έξυ­πνες” εφαρ­μο­γές στα λιμά­νια Με την ευκαι­ρία ολο­κλή­ρω­σης του τριε­τούς ερευ­νη­τι­κού προγράμματος… 
Αλλάζει σελίδα σ στόλος ελληνόκτητων ρυμουλκών

Σε νέα ρότα ο στόλος των ελληνόκτητων ρυμουλκών

Συνέ­ντευ­ξη στον Πάρη Τσι­ρι­γώ­τη Email: ptsirigotis@naftemporiki.gr Πώς ανα­βαθ­μί­ζο­νται οι επι­χει­ρη­σια­κές δυνα­τό­τη­τες στη δια­χεί­ρι­ση των ναυ­τι­κών συμ­βά­ντων στο Αιγαίο Στις μεγάλες…

Στρατηγικής σημασίας για τη χώρα το νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο προδιαγραφών για τα ναυαγοσωστικά πλοία

Στρατηγικής σημασίας για τη χώρα το νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο προδιαγραφών για τα ναυαγοσωστικά πλοία

Αίτη­μα του κλά­δου και της Ένω­σης από το 1984!!! Η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών, Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων εκφράζει…