Συνάντηση μελών της Ένωσης, του κ. Α. Σκορδά και του καθηγητή ΕΜΠ κ. Ν. Βεντίκου

Ξεκίνησαν τα τεστ ελκτικής δύναμης (bollard pull) για τα ελληνικά ρυμουλκά

Την Παρα­σκευή 12 Μαΐ­ου, διε­ξή­χθη η δια­δι­κα­σία μέτρη­σης της ελκτι­κής δύνα­μης του ρυμουλ­κού «ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΙΧΑ­ΛΗΣ Ξ», στις εγκα­τα­στά­σεις των ναυπηγείων…