Πιστοποίηση αναγνωρισμένων επιχειρήσεων αντιμετώπισης ρύπανσης

15/11/2017Πιστοποίηση αναγνωρισμένων επιχειρήσεων αντιμετώπισης ρύπανσηςΑξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Με την αριθμ. 27/2017/08.11.2017 επιστολή της Ένωσής μας, θέσαμε υπόψη σας σειρά πολύ σημαντικών ζητημάτων που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την επιτυχή αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης, είτε αυτά εκδηλώνονται εντός λιμενικών χώρων είτε εκτός. 

Μεταξύ άλλων, τονίσθηκε η ανάγκη κάλυψης της έλλειψης της κείμενης νομοθεσίας, ειδικότερα δε όσον αφορά στην έκδοση της υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 11 του π.δ. 55/1998, με την οποία θα θεσμοθετηθούν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας και οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να διαθέτουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ως αναγνωρισμένες επιχειρήσεις καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας. 

Η πάροδος μιας 20ετίας χωρίς την συγκεκριμένη νομοθετική πρόβλεψη και η δυσάρεστη, πολλές φορές, εμπειρία που όλοι οι εμπλεκόμενοι στη δραστηριότητα αυτή έχουν αποκομίσει από την έλλειψη αυτή, καταδεικνύει την ανάγκη επίσπευσης των πρωτοβουλιών που πρέπει να αναληφθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη συμπλήρωση του . 

Για το λόγο αυτό εισηγούμεθα την άμεση και ενδελεχή εξέταση του θέματος, ενδεχομένως αν κρίνετε απαραίτητο από μια ειδική Επιτροπή που δύναται συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, προκειμένου σύντομα να υπάρξει επιτυχής κατάληξη. 

Είναι βέβαιο ότι η ταχεία περάτωση ενός τέτοιου έργου αφενός θα διευκολύνει ουσιωδώς το έργο των αρμόδιων Αρχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τις διενεργούμενες επιχειρήσεις αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης και αφετέρου θα συντελέσει στη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα σε όλους τους δυνητικούς παρόχους τέτοιων υπηρεσιών, συνθήκες στις οποίες πάντοτε προσβλέπουμε και οφείλουμε να διαφυλάξουμε. 

Τα μέλη της Ένωσης μας παραμένουν στη διάθεσή σας καθώς και στην αντίστοιχη των Υπηρεσιών σας για την παροχή διευκρινήσεων καθώς και θα επιθυμούσαμε να συμμετέχουμε στην διαβούλευση στο πλαίσιο εξέτασης του συγκεκριμένου ζητήματος. 

Ευχαριστούμε, 

Μετά τιμής 

Για την ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ & ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ