Ιστορικό

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ δημιουργήθηκε το έτος 1980 με έδρα τον Πειραιά.

Από τη σύστασή της, αναπτύχθηκε με σταθερά βήματα και αναγνωρίσθηκε ως ο πλέον αξιόπιστος εκπρόσωπος των πλοιοκτητών ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων στην Ελλάδα.

Οι εργασίες της Ένωσης καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρουσίας της στα ναυτιλιακά δρώμενα της χώρας μας αποσκοπούσε στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους τομείς της ρυμούλκησης, της επιθαλάσσιας αρωγής, της ναυαγιαίρεσης και της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δράσεις αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με απόλυτο σεβασμό στην προστασία της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται είτε στα πλοία είτε στις χερσαίες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, η Ένωση έχει παρακολουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις, κυρίως μέσω της συμμετοχής μελών της στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών (European Tugowners Association, ETA) προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εκ μέρους των μελών της ενημέρωση επί των θεμάτων ενδιαφέροντός τους και η συμμόρφωση της δραστηριότητάς τους στα διεθνή πρότυπα.