ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

05/03/2020ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ,ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ &
ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η Ένωσή μας με το νέο διοικητικό της συμβούλιο προκηρύσσει νέες δράσεις με στόχο την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό των κλάδων, τους οποίους εκπροσωπούμε:

  • Τον κλάδο των ρυμουλκών πλοίων,
  • τον κλάδο των πλοίων αντιρρύπανσης
  • τον κλάδο των ναυαγοσωστικών πλοίων και
  • τον κλάδο των πλοίων υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων.

Σε μερικές από τις δράσεις αυτές θα κάνουμε ειδική αναφορά. Ως επίκαιρο ζήτημα καθίσταται αυτό της επικαιροποίησης της εθνικής μας νομοθεσίας, η οποία θεωρείται αναχρονιστική και παρωχημένη, καθότι δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και απαίτησης των Μέσων μας και υστερεί κατά πολύ με βάση τα ευρωπαϊκά και διεθνή ισχύοντα.

Από ελέγχους και έρευνες, οι οποίες διεξήχθησαν με πρωτοβουλία μας από έγκυρους και αναγνωρισμένους τεχνολογικά οργανισμούς και ιδρύματα, τα συμπεράσματα για την κατάσταση των μέσων μας σε εθνικό επίπεδο ήταν μη ικανοποιητικά. Τα συμπεράσματα αυτά δείχνουν ότι ικανό ποσοστό του στόλου των ρυμουλκών στην Ελλάδα είναι πεπαλαιωμένο και τεχνολογικά υστερεί έναντι του ευρωπαϊκού στόλου ρυμουλκών. Οι ηλικίες των ελληνικών ρυμουλκών υπερβαίνουν κατά πολύ τα ευρωπαϊκά αντίστοιχα όρια, ενώ ο εξοπλισμός τους δεν καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις για την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των ρυμουλκήσεων, των εργαζομένων αλλά και του περιβάλλοντος. 

Για τα κακά αυτά συμπεράσματα, αιτία είναι το ισχύον νομοθετικό καθεστώς στη χώρα μας και ο ανταγωνισμός στα λιμάνια, όπου υπολογίζοντας το πρόσκαιρο κέρδος, δεν εκσυγχρονίζεται και δεν ανανεώνεται ο στόλος, παρόλο που από την πλευρά των πλοιοκτητών γίνονται επενδυτικές προσπάθειες, αντιλαμβανόμενοι την προφανή αναγκαιότητα του εκσυγχρονισμού. Το δημοσιοδιοικητικό καθεστώς και η εθνική νομοθεσία δεν ευνοούν αυτές τις δημιουργικές επενδυτικές αλλά και τεχνολογικές προσπάθειες.

Η Ένωσή μας καλεί λοιπόν τους αρμοδίους αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους, να λάβουν συστηματικά υπόψη τους το κόστος αυτό και να κρίνουν κατά πόσο είναι σκόπιμο να προβούν σε ένα ρυθμιστικό μέτρο ή μία επένδυση, για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμένων, των εργαζομένων σ΄αυτά, του περιβάλλοντος και του δημοσίου συμφέροντος γενικώς.

Εάν ακολουθηθεί μια τέτοια προσέγγιση, θα τονωθούν αναμφίβολα οι διάφορες προσπάθειες που έχουμε σχεδιάσει για το θέμα του εκσυγχρονισμού του στόλου μας σ΄ολους τους κλάδους και τους τομείς.

Η Ένωσή μας δεσμεύεται και θέτει στο επίκεντρο των στόχων της τα προαναφερόμενα ζητήματα και θέματα.

Συναφώς και στον τομέα των ναυαγοσωστικών πλοίων, ανάλογες δράσεις θα πρέπει να αναληφθούν, ώστε να αποκτήσει πάλι η χώρα μας αμιγώς ναυαγοσωστικά πλοία, με αποκλειστικό έργο την παροχή βοήθειας στην θαλάσσια επικράτεια, θεωρώντας, ότι το έργο αυτό και ο τομέας δράσης είναι εθνικής σημασίας. Η έρευνα και η διάσωση στην θαλάσσια ελληνική επικράτεια, μαζί με την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, πρέπει να διασφαλιστούν. Η Ένωσή μας λοιπόν και τα μέλη της, θέτουν και αυτόν τον βασικό στόχο, προθύμως να προβούν σε σχετικές επενδυτικές ενέργειες, εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, όσον αφορά το δημοσιοδιοικητικό και νομοθετικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών.

Αναφορικά με τον τομέα της υποστήριξης των υπεράκτιων εγκαταστάσεων με πλοία κατάλληλα, αναλόγων δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών, ήδη έχουν αναληφθεί ενέργειες και δράσης απ΄ την πλευρά μας και θεωρούμε, ότι όταν απαιτηθεί η συμμετοχή και η δράση μας θα ανταποκριθούμε επιτυχώς.

Για να δείτε το Δελτίο τύπου σε μορφή pdf πατήστε εδώ.